Forside/Trang chủ

2016

 

Những ngày Đại Lễ / Khóa tu học

dự định trong năm 2016

TẠI CHÙA VẠN HẠNH, ODENSE

 

Chủ nhật 17/01-2016 Lễ Phật Thành Đạo

 

Chủ nhật 07/02-2016 30 Tết – Đón Giao Thừa

 

Thứ hai 08/02-2016 Mùng 1 Tết Bính Thân

 

Chủ nhật 21/02-2016 Cúng Rằm Tháng Giêng

 

Thứ bảy 27/02-2016 Đàn Dược Sư Thất Châu lần thứ 3

 

Chủ nhật 20/03-2016 HT Phương Trượng Đức quốc thăm Chùa

 

Chủ nhật 22/5-2016 (nhằm 16 tháng 4 âm lịch) cho đến

Thứ ba 16/8-2016 (nhằm 14 tháng 7 âm lịch): An cư kiết hạ

 

Thứ bảy 04/06-2016 Văn Nghệ Mừng Phật Đản

Chủ nhật 05/06-2016 Đại Lễ Phật Đản

 

Thứ bảy 18/06-2016 Pháp Hội Niệm Phật lần thứ 5

Chủ nhật 19/06-2016 Pháp Hội Niệm Phật lần thứ 5

 

Thứ sáu 17/06-2015 đến Chủ nhật 03/07-2016 –

sau Pháp Hội Niệm Phật, một vài Chư Tôn Túc lưu lại Vạn Hạnh 2 tuần kiết hạ, hướng dẫn những buổi tu học.

 

Thứ bảy 02/07-2016 10.00 – 14.00 Ngày ”Åbent Hus”

 

Thứ bảy 06/08-2016 Văn Nghệ Mừng Vu Lan

Chủ nhật 07/08-2016 Đại Lễ Vu Lan

 

Thứ bảy 17/09-2016 18 giờ 00 Tết Trung Thu

 

Thứ bảy 15/10-2016 Lễ Hội Quan Âm lần thứ 4

 

Thứ bảy 10/12-2016 Thọ Bát Quan Trai

Chủ nhật 11/12-2016 Thọ Bát Quan Trai

 

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

LỊCH SINH HOẠT TU HỌC

CHÙA VẠN HẠNH – THÁNG 12/2015

 

Thứ bảy 28/11-2015

09 giờ 30 đến 13 giờ 00 : Huân tu

Trì kinh Từ Bi Thủy Sám

Cúng chư tiên linh

 

Chủ nhật 29/11-2015

09 giờ 30 : Tụng Giới Bồ Tát tại gia

11 giờ 00 : Khóa lễ định kỳ – Cúng chư tiên linh

............................

 

Besøg templet / foredrag

Van Hanh Pagode tilbyder foredrag for universiteter, gymnasier og folkeskoler.

Aftal et besøg /foredrag ved henvendelse pr mail vanhanh@vanhanh.dk

(Angiv venligst dato, tidspunkt og antal deltagende. Foredragene er gratis)

Trú Trì

 

Thích Pháp Quang

Kontakt

 

Van Hanh Tempel

Killerupgade 5

5220 Odense SØ

Danmark

E. email@email.com

W. www.vanhanh.dk

Copyright @ All rights reserved