Foto/Hình ảnh

 

Thỉnh Phật sang Chánh điện mới 22/2-2015

 

 

LỄ HỘI QUAN ÂM

lần 3

từ 23/10 đến 25/10-2015

 

KHÓA TU BÁT QUAN TRAI ngày 12 & 13/12-2015

 

LỄ HỘI QUAN ÂM

lần 1

Tháng 10/2013

 

Pháp Hội Niêm Phật 2016

 

Vu Lan 2016

 

Hình ảnh xây dựng

ngôi Chánh điện mới

từ tháng 5/2015 đến tháng 10/2015

 

Thỉnh Rồng lên mái Chùa

Tháng 5/2015

 

Tết Trung Thu

26/9-2015

 

PHÁP HỘI NIỆM PHẬT

lần thứ 2

từ 21 đến 23/ 6-2013

 

Lễ Xuất Gia 18/6-2016

 

 

Lễ Truyền Giới Sa Di 07/8-2016

 

TẾT BÍNH THÂN

CHÙA VẠN HẠNH

07/2-2016

 

Trú Trì

 

Thích Pháp Quang

Kontakt

 

Van Hanh Tempel

Killerupgade 5

5220 Odense SØ

Danmark

E. email@email.com

W. www.vanhanh.dk

Copyright @ All rights reserved