Aktiviteter/Sinh hoạt

SINH HOẠT TU HỌC

tại CHÙA VẠN HẠNH - Danmark

------------------------------------------------------------------

 

LỊCH SINH HOẠT TU HỌC

CHÙA VẠN HẠNH – THÁNG 12/2015

 

Thứ bảy 28/11-2015

09 giờ 30 đến 13 giờ 00 : Huân tu

Trì kinh Từ Bi Thủy Sám

Cúng chư tiên linh

 

Chủ nhật 29/11-2015

09 giờ 30 : Tụng Giới Bồ Tát tại gia

11 giờ 00 : Khóa lễ định kỳ – Cúng chư tiên linh

Chia sẻ giáo lý

 

Thứ bảy 5/12 & Chủ nhật 6/12 : Tham dự Pháp Hội Niệm Phật Chùa Đôn Hậu

 

Thứ năm 10/12-2015 - nhằm ngày 29 tháng 10 âm lịch

18 giờ 00: Khóa lễ Hồng Danh Sám Hối

Chia sẻ Giáo lý

 

Thứ sáu 11/12-2015

18 giờ 00: Đảnh lễ 162 danh hiệu vị Phật thờ tại Chánh điện Chùa Vạn Hạnh

 

Thứ bảy 12/12-2015 10 giờ 30 Truyền Bát Quan Trai Giới

Chủ nhật 13/12-2015 Thọ Bát Quan Trai

Có chương trình riêng

 

Thứ năm 24/12-2015 - nhằm ngày 14 tháng 11 âm lịch

18 giờ 00: Khóa lễ Hồng Danh Sám Hối

 

Chủ nhật 27/12-2015

11 giờ 00: Khóa lễ định kỳ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ghi chú:

Theo sự đề nghị của đại chúng, vào mùa đông, giờ Sám hối vào các ngày 14 và 30 âm lịch được bắt đầu vào lúc 18 giờ 00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHÙA VẠN HẠNH

Chương trình Khóa Tu Bát Quan Trai

Thứ bảy 12/12 và Chủ nhật 13/12-2015

Thứ bảy 12/12-2015

10 giờ 00 : Phật tử vân tập

10 giờ 15 : Thỉnh Sư

10 giờ 30 : Chư Tôn Đức Niêm hương bạch Phật

Truyền Bát Quan Trai Giới

Đảnh lễ 162 vị Phật thờ trong Chánh điện

(Niệm ân / hồi hướng đến toàn thể Chư vị Phật tử đã phát tâm cúng dường tượng Phật)

12 giờ 00 : Cúng linh

12 giờ 30 : Quá đường – Niệm Phật Kinh hành

14 giờ 00 : Trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm thứ nhứt đến Phẩm 13)

Đảnh lễ 48 lời nguyện của Phật Di Đà

15 giờ 30 : Thời thuyết pháp của Thượng tọa Thích Thông Trí

17 giờ 00 : Cúng thí thực cô hồn

18 giờ 00 : Vãn thực

19 giờ 00 : Trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm thứ 14 đến Phẩm 34)

Đảnh lễ 48 lời nguyện của Phật Di Đà

20 giờ 30 : Pháp đàm

23 giờ 00 : Chỉ tịnh

Chủ nhật 13/12-2015

06 giờ 00 : Tọa thiền

Công phu khuya: tụng Bài tựa Lăng Nghiêm

Trì tụng Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm thứ 35 đến Phẩm 48)

Đảnh lễ 48 lời nguyện của Phật Di Đà

08 giờ 00 : Điểm tâm

09 giờ 00 : Trì tụng Kinh A Di Đà – Cúng Ngọ

Niệm Phật kinh hành, Đảnh lễ 48 lời nguyện của Phật Di Đà

Xả giới

11 giờ 00 : Thời thuyết pháp của Thượng tọa Thích Thông Trí

Cúng linh

12 giờ 30 : Ngọ trai

13 giờ 00 : Hoàn mãn

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

CHÙA VẠN HẠNH

LỊCH SINH HOẠT TU HỌC - THÁNG 11/2015

 

Chủ nhật 15/11-2015

09 giờ 30 Tụng Bồ Tát Giới tại gia

11 giờ 00 Khóa lễ định kỳ – Cúng chư tiên linh

13 giờ 30 Họp Ban Trị Sự

Thứ ba 17/11-2015

10 giờ 00 Khóa lễ kỳ siêu nhân ngày tiểu tường

một Hương linh ký tự tại Chùa.

Thứ bảy 21/11-2015

Chùa Vạn Hạnh tham dự Khóa tu Bát Quan Trai

tại Chùa Quảng Hương, Århus (Giới Sư Truyền Giới lúc 09 giờ 00)

Thứ tư 25/11-2015 nhằm ngày 14 tháng 10 âm lịch

18 giờ 30 Khóa lễ Hồng danh Sám hối

Tụng Ngũ giới

Chia sẻ Phật Pháp

Thứ năm 26/11-2015 nhằm ngày 15 tháng 10 âm lịch

11 giờ 00 Khóa lễ kỳ an – Cúng Rằm tháng 10

Chủ nhật 29/11-2015

11 giờ 00 Khóa lễ định kỳ – Cúng chư tiên linh

 

 

Besøg templet / foredrag

Van Hanh Pagode tilbyder foredrag for universiteter, gymnasier og folkeskoler.

Aftal et besøg /foredrag ved henvendelse pr mail vanhanh@vanhanh.dk

(Angiv venligst dato, tidspunkt og antal deltagende. Foredragene er gratis)

 

Trú Trì

 

Thích Pháp Quang

Kontakt

 

Van Hanh Tempel

Killerupgade 5

5220 Odense SØ

Danmark

E. email@email.com

W. www.vanhanh.dk

Copyright @ All rights reserved